UŠS KECMAN  PRAVILNIK ZA KORIŠTENJE ONLINE PLATFORME ZA TRENINGE

 • Ovi opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: UŠS Kecman Pravilnik) uređuju odnose između Korisnika, pravila korištenja online usluga „UŠS Kecman“ i sastavni su dio svakog online ugovora o članstvu.
 • Univerzalna škola sporta „Kecman“, JIB: 4403202880004, registrovana za djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije, ostale sportske djelatnosti i drugo. 
 • Korisnik je osoba koja sklapa Ugovor o članstvu u svoje ime i za svoju korist i može biti samo fizička osoba.
 • Ugovor o članstvu je ugovor sklopljen između UŠS Kecman i Korisnika, kojim se UŠS Kecman obvezuje omogućiti korištenje treninga na online platformi Korisniku, sve u rokovima i pod uslovima kako je određeno ovim Opštim uslovima a Korisnik se obvezuje plaćati članarinu u iznosu i rokovima kako je određeno ovim Opštim uslovima, cjenovnikom i drugim pravilima UŠS Kecman.

 Obveze Korisnika za plaćanje članarine na online platformi ne zavise o broju pristupa treninzima od strane korisnika. 

 • Cjenovnik za online programe je sastavni dio UŠS Kecman Pravilnika.

(u slučaju promjene cijene bićete blagovremeno obavješteni)

 • Potvrdom na polja online Ugovora o članstvu Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio UŠS Kecman Pravilnik, da prihvata prava i obveze njima propisane te da je svjestan da nepoštivanje istih može dovesti do nemogućnosti pristupa online platformi.
 • Članska karta je u formi online pristupne šifre. Pristupna šifra se dobija na e-mail nakon uplate članarine i sklapanja online Ugovora o članstvu.
 • Ne snosimo odgovornost prilikom hakerskog napada.
 • Imate našu podršku putem email-a u roku od 2 radna dan.

SKLAPANJE UGOVORA

 • Ugovarač ispunjava online obrazac Ugovora o članstvu koji je pripremio UŠS Kecman, te se Ugovor smatra sklopljenim kad korisnik potvrdi uslove korištenja online platforme.

Obrazac ugovora se pohranjuje u elektronskom obliku.

VRIJEME NA KOJE SE UGOVOR SKLAPA

PLAĆANJE ČLANARINE

 •   Članarina je jednokratni iznos koji Korisnik plaća prilikom sklapanja Ugovora o članstvu. Visina članarine je propisana cjenovnikom koji se nalazi na online platformi. 

– kod svih vrsta ugovora članarina se plaća unaprijed, nakon potvrde uslova korištenja online platforme.

 • Neovisno o tome je li sklopljen mjesečni, poluodišnji ili godišnji ugovor, članarina se može plaćati kreditnim ili debitnim karticama banke putem internet ili mobilnog bankarstva, PayPal nalogom ili uplatnicom.

VRSTE ČLANSTVA

 • Članstva se razlikuju zavisno o aktivnostima na koje Korisnik ima pravo, te su ista detaljno uređena i navedena u cjenovniku.

OBAVEZE KORISNIKA

15.  Korisnik je dužan da se prije plaćanja članstva za online trening program upozna sa pravilima za korištenje online platforme, koja da dostupna na web stranici UŠS Kecman.

– Nakon izabranog programa korisnik je dužan da prihvati sve uslove korištenja online platforme za treninge potvrđujući klikom na određena polja, nakon čega će taj isti korisnik izabrati opciju za plaćanje i tek po izvršenoj kupovini dobiti pristup.

-Korisnik je dužan da obezbijedi uređaje na kojim će pratiti online treninge, kao i internet konekciju neophodnu za praćanje. 

– Korisnik je dužan prije korištenja bilo kojeg programa online platforme UŠS Kecman da se konsultuje sa nadležnim ljekarom.

OBAVEZE UŠS KECMAN

 • UŠS Kecman se obavezuje da omogući korištenje treninga, najksanije 24h nakon izvršene uplate Korisnika.
 • Treninizi moraju biti snimljeni na način da se jasno vide sve vježbe tako da usmena instrukcija koja prati treninige nije presudna zbog Korisinka koji pristupaju online platformi iz drugih država i drugog govornog područja.
 • Ukoliko se desi problem sa pristupom online platformi, članarina korisnika se produžava za period koliko je bilo potrebno da se otkloni kvar.

RASKID UGOVORA

 • Ugovor prestaje da proizvodi dejstvo nekon isteka perioda za koji je uplaćena članarina. 
 • Novom uplatom članarine ugovor se obnavlja.

ZAŠTITA I KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Svoju politiku zaštite ličnih podatka UŠS Kecman temelji na načelima zakonitosti,   ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, povjerljivosti i pouzdanosti.

UŠS Kecman sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. 

OSTALE ODREDBE

Odredbe ovog Pravilnika i svih njegovih sastavnih dijelova (cjenovnik) primjenjuju se dana sklapanja Ugovora o članstvu. Sve eventualne naknadne promjene obvezuju/primjenjuju se od dana kada je izvršena njihova izmjena na online platformi te kad su Korisnici obaviješteni o njima.